ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Η πολυετής πείρα μας στο χώρο παραγωγής ζωοτροφών και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των πρώτων υλών σε Ελλάδα και Ευρώπη για την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας με το καλύτερο δυνατό κόστος για εσάς.
Η εταιρεία μας έχοντας υψηλά standards ελέγχει τις πρώτες ύλες στο χημείο που διαθέτουμε από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η Λεωνίδας Κάππος ΑΒΕΕ σας προμηθεύει με: