ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει αρίστης ποιότητας προϊόντα για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και για την ανάπτυξη μοσχαριών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη θρέψη του οργανισμού και τελικά η παραγωγή άριστων ποιοτικά προϊόντων.