ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

Η Κάππος Λ. Α.Β.Ε.Ε. σε συνεργασία με γαλλικό οίκο τεχνολογίας ζωοτροφών έχει αναπτύξει φυράματα – μείγματα για προβατίνες – αίγες. Προσφέρουμε μια σειρά προϊόντων που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες κάθε εκτροφής για κάθε παραγωγική φάση. Σκοπός των φυραμάτων – μειγμάτων είναι η διατήρηση της υγείας των ζώων και η αύξηση της παραγωγικότητας τους, όλα αυτά σε συνάρτηση με τη μείωση του κόστους παραγωγής.