ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ

Η Λεωνίδας Κάππος ΑΒΕΕ ασχολείται με το θέμα των κτηνοτροφικών συμπληρωμάτων και ανέπτυξε προϊόντα ζωοτροφών με δικές της συνταγές (προδιαγραφές).

Οι συνταγές αυτές έχουν αποδειχθεί απόλυτα σωστές στην πράξη, έχουν επαληθευτεί από την αγορά και έχουν επικυρωθεί στο παρελθόν. Οι προδιαγραφές αυτές των υλικών θεωρούνται οι πλέον επικυρωμένοι και αποτελεσματικοί και δεν αλλάζουν σε καθημερινή βάση.