Μοσχάρια Πάχυνσης

Τα μείγματα για μοσχάρια είναι σχεδιασμένα και περιέχουν τις αναλογίες θρεπτικών συστατικών που μεγιστοποιούν τις αποδόσεις της μικροβιακής χλωρίδας της Μεγάλης κοιλιάς και την πεπτικότητα των ζωοτροφών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την υψηλή ημερήσια αύξηση και την άριστη ποιότητα σφαγείου.