ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

 

 

Η διατροφή των αιγοπροβάτων στη χώρα μας βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην βοσκή. Οι βοσκότοποι της χώρας μας παρέχουν θρεπτικές ουσίες μόνο κατά τη διάρκεια της Άνοιξης (Μάρτιο-Μάιο) και λιγότερο στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων θερινών μηνών (Ιούλιο-Αύγουστο) και κατά το μεγαλύτερο διάστημα του φθινοπώρου η βοσκήσιμη ύλη είναι πολύ περιορισμένη (λόγω κλιματικών συνθηκών).

Η διατροφή των αιγοπροβάτων στη βοσκή βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην ποώδη βλάστηση (άνοιξη) και κατά ένα μικρότερο μέρος στα αποξηραμένα χόρτα τα υπολείμματα, καθώς και στα φύλλα και τους θάμνους. Οι κρίσιμες αναπαραγωγικές και παραγωγικές φάσεις των αιγοπροβάτων δεν συμπίπτουν με την εποχή της μέγιστης παραγωγής της βοσκήσιμης ύλης. Οι κρίσιμες περίοδοι αναπαραγωγικού και παραγωγικού κύκλου των αιγοπροβάτων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ως προς τη διατροφή είναι:

-Η περίοδος των οχειών

-Η περίοδος της κυοφορίας και ιδιαίτερα ο τελευταίος μήνας

-Η εναρκτήρια φάση της γαλακτοπαραγωγής.

1. Διατροφή κατά την περίοδο των οχειών

Η περίοδος των οχειών, στις περισσότερες περιπτώσεις συμπίπτει χρονικά με την πιο θερμή εποχή του έτους (καλοκαίρι). Η διατροφή κατά την περίοδο αυτή βασίζεται αποκλειστικά στην βοσκή με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες των ζώων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ζώα να φτάνουν στην οχεία σε κακή θρεπτική οπότε παρατηρούνται μειωμένα ποσοστά συλλήψεων.

Για να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό συλλήψεων καθώς, και μεγάλη συγκέντρωση τοκετών σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι επιτακτική η ανάγκη χορήγησης συμπληρωματικής διατροφής για την θρεπτική τόνωση (Flushing) των ζώων για χρονικό διάστημα πέντε εβδομάδων, δηλαδή τρεις εβδομάδες πριν και δυο εβδομάδες μετά την εισαγωγή των αρσενικών στο κοπάδι. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να χορηγούνται και κάποιες βιταμίνες στα ζώα γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο στην σύλληψη αλλά και στην εγκατάσταση του εμβρύου στη μήτρα. Η χορήγηση των βιταμινών γίνεται 2-3 φορές και εξαρτάται από την φυσιολογική και διατροφική κατάσταση των ζώων.

2. Διατροφή κατά την περίοδο της κυοφορίας

Η διατροφή των αιγοπροβάτων κατά την περίοδο αυτή χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση συμπίπτει με την αρχή της εγκυμοσύνης ( πρώτες 3-4 εβδομάδες), όπου η επιβίωση του εμβρύου συνδέεται με την θρεπτική κατάσταση του ζώου. Η ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών και ιδιαίτερα των αυτή σε βιταμίνες είναι πολύ σημαντική γιατί περιορίζει την εμβρυϊκή θνησιμότητα.

Κατά την 2η φάση, που συμπίπτει χρονικά από την 5η – 17η εβδομάδα, εάν τα ζώα βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση η ανάπτυξη του εμβρύου δεν επηρεάζεται από την διατροφή ακόμα και εάν αυτή είναι ελλειμματική.

Η πιο κρίσιμη περίοδος από πλευράς διατροφής για τα πρόβατα είναι το τελευταίο στάδιο της κυοφορίας . Στη φάση αυτή είναι απαραίτητη η χορήγηση συμπληρωματικής τροφής με την μορφή μίγματος, γιατί τα ζώα εκτός των αναγκών συντήρησης πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες για την αύξηση του εμβρύου καθώς και ανάγκες γαλακτοπαραγωγής μικρού ποσοστού. Η συνήθης πρακτική είναι η χορήγηση 600γρ. μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτροφών και 1000γρ. ξηρού χόρτου μηδικής ή αντίστοιχης ποσότητας χόρτου βοσκής, όταν τα ζώα βγαίνουν στη βοσκή.

3. Διατροφή κατά την περίοδο της γαλακτοπαραγωγής

Κατά την περίοδο αυτή, εκτός των αναγκών συντήρησης, τα ζώα έχουν επιπρόσθετες ανάγκες κυρίως σε ενέργεια και πρωτεΐνη για την παραγωγή γάλακτος. Στα πρόβατα και στις αίγες το μέγιστο ύψος γαλακτοπαραγωγής παρατηρείται κατά την 3η εβδομάδα μετά των τοκετό για ένα  χρονικό διάστημα, και σταδιακά αρχίζει να μειώνεται μέχρι την περίοδο των οχειών, όπου πρακτικά το άρμεγμα διακόπτεται. Όταν η χορηγούμενη ποσότητα τροφής δεν είναι επαρκής κατά την περίοδο της γαλακτοπαραγωγής, τότε τα ζώα καταναλίσκουν σωματικά ενεργειακά αποθέματα με αποτέλεσμα την απώλεια βάρους. Η απώλεια του σωματικού βάρους κατά την περίοδο αυτή είναι μια φυσιολογική λειτουργία χωρίς δυσμενείς επιδράσεις στη υγεία των ζώων. Κατά την περίοδο αυτή η συνήθης πρακτική που ακολουθείτε είναι η χορήγηση προστατευμένου λίπους μέσω των μιγμάτων που προορίζονται προς κατανάλωση για να αυξηθεί η ποσότητα του γάλακτος και για την αύξηση των λιπαρών του γάλακτος.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η στρατηγική της διατροφής των αιγοπροβάτων που παράγουν 1,5κιλά γάλα/κεφαλή/ημέρα.

 

Παραγωγική φάση

Εβδομάδες

Μεταβολή σωματικού          βάρους/

Μίγμα συμπ. Ζωοτροφών

Χόρτο

γρ./ημέρα

γρ./ημέρα

Περίοδος οχειών

5

+100

30

Βόσκηση

1ο Στάδιο εγκυμοσύνης

17

+30

    -------------

Βόσκηση

Τελευταίο στάδιο εγκυμ.

5

+180

600

Βόσκηση ή 1000

Εναρκ. Φάση γαλακ/γης

8

-25

1100

Βόσκηση ή 1000

Μέσο στάδιο γαλακ/γης

14

+10

800

Βόσκηση ή 1000

Τελευταίο στάδιο γαλ/γης

8

+30

Βόσκηση

Σύνολο εβδομάδων

52

----------------

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
12ο χλμ, Αργους - Στέρνας
Άργος
21200
Ελλάδα
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλέφωνο: 27510 77200 77393
Fax: 27510 77394
English French German Italian Portuguese Russian Spanish